از دیگر تفاوت های این برنامه با سایر برنامه ها باید به این اشاره کنیم که این یک اپلیکیشن واقعی است و روی گوشی شما نصب می شود و طبیعتا دسترسی به آن بسیار کار ساده ای است و این موضوع در کمتر سایت شرط… Read More